تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز 2021

دانلود پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز 2021

دانلود پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز 2021

پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز

آزمون کمرویی (RSS): مقیاس بازبینی شده چیک و بریگز یک آزمون 14 ماده ای است که توسط چیک و بریگز (1990؛ گروزیر 2005) استفاده گردید. ماده ها در یک مقیاس 5 ماده ای ( کاملا مخالفم 1 تا کاملا موافقم 5) نمره گذاری شده است.

دانلود پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا