تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت طراحي فضاي شهري 2021

دانلود پاورپوینت طراحي فضاي شهري 2021

دانلود پاورپوینت طراحي فضاي شهري 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت طراحي فضاي شهري 2021

پاورپوینت طراحي فضاي شهري

 

قسمتی از متن :

فصل1: درك فضاي شهري

نگرش به  شهر از ديد فضای مطلق: فضايي که هويت آن به اجزای آن نيست

نگرش به شهر از ديدگاه رابطه گرايان: معرفی فضا بوسيله اجزاء فضا و ارتباط

بین آنها

فضای مطلق و رابطه ای

رويکرد فيزيکی به فضای شهر: نگرشی معطوف به مورفولوژی- نگاه به شهر به عنوان اثر هنری

رويکرد اجتماعی به فضای شهر: تعبیری کارکرد گرايانه

 

فهرست مطالب :

بخش يك ديدگاه هايي درباره فضاي شهري

فصل 1: درك فضاي شهري

فصل 2: چارچوب هاي ساختاري فضاي شهري

فصل 3: مردم در شهر

بخش دوم ايجاد فضاي شهري

فصل 4: فرآيند طراحي شهري

فصل 5: توليد فضاي مصنوع

فصل 6: ضابطه دار ساختن شكل شهر

فصل 7: تصاوير كمال

فصل 8: طراحي فضاي شهري

دانلود پاورپوینت طراحي فضاي شهري 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا