تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور 2021

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور 2021

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور 2021

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی  دانش آموزان اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور است که در سال 1999 تهیه کرده است و در حوزه عملکرد تحصیلی برای جامعه ایران اعتباریابی شده است.آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با 48 سوال، 5 حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی را اندازه گیری نماید.

مولفه های پرسشنامه

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا