تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی 2021

دانلود پاورپوینت  تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت  تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی 2021

پاورپوینت  تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی


شناخت بنا
اطلاعات کروکی:


خانه سلماسی واقع درخیابان جنت – جنت11می باشد.  

این بنادارای دوورودی که ورودی اصلی ازسمت جنوب که درجنت11واقع شده است وورودی دیگردرسمت شما ل که بیشتربرای دسترسی به ورودی زیرزمین استفاده می شود . ورودی این بنابه صورت شاخص توسط یک ایوان سقف دارکه از4ستون به وجودآمده است.         

پلان این بناتقریبا قرینه است دروسط واکس ورودی یک راهروعریض  که ازهرطرف به2اتاق دسترسی داردودرانتهای این راهرودری تعبیه شده که به روی یک سکوی باپله دوطرفه باز می شود که این پله ها دسترسی به زیر زمین را امکان پذیر می کند.خود بنابا5پله از کف حیاط اختلاف سطح داردواین اختلاف سطح به خاطرنور گیر زیرزمین است . یک سرویس حمام درداخل که مشرف به راهرواست ویک سرویس توالت که ورودی آن به ایوان باز می شود یک بخاری که دربین جرزدیوارقرارگرفته وبه دواتاق همجوار خودمشرف است ویک زیرزمین که پلان آن مشابه پلان همکف ولی نصف آن است.


مصا لح


مصالح اصلی نمای ساختمان وستونهای ایوان ازآجر.وقسمت داخلی ایوان نمای سردر اتا ق ها به وسیله گچبری گل و بوته تزیین شده است.  سقف ایوان از چوب و روی آن از گچبری هابه شکل ستاره و گل و بوته تزیین شده که در حال  حاضر حدود5-6تکه نبیشتر باقی نمانده است  سقف تمام اتاقهاچوب وقاب پنجره ودر ها چوبی است.ودر کل بیشتر مصالح به کار رفته در این بنا از آجر وچوب است. باراصلی ساختمان توسط د یوارهای باربر طبقه همکف که از اجر چینی با ضخامت زیاد است به وجودامده روی اجر چینی با ملات کاه گل پوشیده شده وروی ان یک لایه گچ پوشا نده شده ستون هایی که در داخل دیوار به کار رفته از چوب و تنه درخت است .  قسمت با لای پنجره ها با یک شکل هندسی مثلث شکل و با کاشی های رنگی تزئین شده که زیبایی خا صی به بنا بخشیده است.دانلود پاورپوینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا