تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک و شناسایی ریسکها 2021

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک و شناسایی ریسکها 2021

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک و شناسایی ریسکها 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک و شناسایی ریسکها 2021

پاورپوینت مدیریت ریسک و شناسایی ریسکها

 

این پاورپوینت در مورد مدیریت ریسک و شناسایی ریسکها در 134 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل:  مدیریت ریسک و شناسایی ریسکها،ریسک،مدیریت ریسک،مدیریت خطر،ضرورت هاي مديريت ريسك،مدیریت، و…ومنابع می باشد

§در تمامِي اقدامات سازماني ، امكان تصميم گيري متعدد است

§شرايط تصميم گيري در زمانها و مكانهاي مختلف ، متفاوت است

§عواقب تصميم گيري در شرايط مختلف متفاوت است

§وقايع آينده عمدتا غير قابل پيش بيني و عدم قطعيت قاعده عام است

§درجه پيچيدگي سازمانها و ميزان تعامل آنها با محيط  ، با ميزان توجه به مديريت ريسك ارتباط مستقيم دارد

§هميشه مي توان با اعمال مديريت علمي و تحليل ريسك احتمال ضرر و زيان به شركت را به حداقل رساند

nnگروهی معتقدند که مدیر ریسک باید زیر نظر مستقیم مدیریت عامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره انجام وظیفه کند و گروهی معتقدند که وی می تواند زیر نظر معاونت مالی اداری تحت یک شاخه جداگانه به نام مدیریت ریسک و بیمه کار کند.بنابراین جایگاه مدیریت ریسک بسته به نوع فعالیت هر سازمان متفاوت است. در بعضی از سازمان ها کمیته های مدیریت ریسک تشکیل می گردند.در بعضی دیگر از سازمان ها یک موقعیت سازمانی جدید تحت عنوان مسئول ریسک های اصلی برای هماهنگی در عملکرد مدیریت ریسک های سازمان بدون توجه به منشا آن درنظر گرفته شده است.

اجتناب از ریسک:ریسک هایی را که تاثیر جانبی بر اهداف سازمان ندارند می توان حذف نمود،احتمالا باید از آن ها اجتناب نمود.

nپذیرش ریسک:استراتزی پذیرش، یعنی قبول زیان وقتی که آن رخ می دهد .

nکاهش ریسک:استراتژی کاهش ،یعنی به کارگیری شیوه هایی که باعث کاهش شدت زیان می شود.

nانتقال ریسک:یکی دیگر از تکنیک های مدیریت ریسک در برخورد با آن انتقال ریسک می باشد

nزمینه سازی

nشناسایی ریسک

nتحلیل ریسک

nارزیابی ریسک

استراتژی جهت کاهش، حذف و یا انتقال ریسک

nبررسی  ونظارت مداوم

nارتباطات موثر و مشاوره

n

n

n

n

n

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک و شناسایی ریسکها 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا